Valtuustovaalit 2023

Näille sivuille kerätään uutisia ja aineistoa liittyen vuoden 2023 valtuustovaaleihin.

https://ort.fi/uutishuone/2023-09-14/seurakuntien-valtuustovaalin-ehdokasasettelu-paattyy-219

Lataa ehdokkaan asettamislomake tästä linkistä

Hallinto on olennainen osa seurakunnan toimintaa. Jo Apostoli Paavali toteaa lähetyskirjeessään korintilaisille: ”Kaiken on vain tapahduttava arvokkaasti ja hyvässä järjestyksessä.”

Seurakuntalainen voi vaikuttaa siihen, millaisia hänen omaa pyhäkköaluettaan koskevia päätöksiä tehdään. Nyt syksyllä valittavat valtuutetut ovat ikään kuin kansanedustajia tai senaattoreita, jotka ajavat myös oman alueen asioita, vaikka vastuualueena on koko seurakunta.

Seurakuntaa koskevat päätökset tekee valtuusto ja neuvosto. Valtuusto päättää suurista linjoista: sen tehtävänä on edistää seurakunnan hengellistä elämää sekä ohjata ja valvoa kasvatus-, nuoriso- ja diakoniatoimintaa, päättää taloudesta eli siitä mihin rahat käytetään, päättää papiston ja kanttorien tehtävien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta sekä valita papit ja kanttorit.

Tämä kaikki on mahdollista silloin, kun seurakuntalaiset osallistuvat aktiivisesti seurakunnan toimintaan omien kykyjensä ja voimiensa mukaan. Seurakuntamme on laaja ja siksi on tärkeää, että eri puolilta asetetaan ehdokkaita.

Kaikkea ei pidä kuitenkaan jättää Pyhän Hengen hoidettavaksi. Seurakuntalaisen tulee olla aktiivinen myös ns. maallisella puolella: niinpä on muistettava kannustaa toinen toisiamme äänestämään oman alueen ehdokas valtuustoon syksyn valtuustovaaleissa.

Vaaleista lisää kesän ja syksyn Aamun Koitto -lehdissä.

Lataa ehdokkaan asettamislomake tästä linkistä!

Pastori Harri Peiponen