Valtuuston ehdokkaat 2023

Valtuuston vaalin tulos

Kuopion ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaaliin on asetettu kaikkiaan 27 ehdokasta. Vaalit toimitetaan kolmella vaalialueella: Kuopion vaalialueella, Iisalmen vaalialueella ja Rautalammin vaalialueella. Jokainen äänioikeutettu seurakuntalainen voi äänestää vain oman vaalialueensa ehdokkaita.

Esittelemme ehdokkaat vaalialueittain. Ehdokkaan nimen vasemmalla puolella oleva suuri numero on vaalilautakunnan hänelle arpoma ehdokasnumero. Esittelyssä on kerrottu ehdokkaan ikä, ammatti sekä yksi tai kaksi tärkeintä seurakuntatyön aluetta, joihin hän haluaa mahdollisena valtuutettuna vaikuttaa.

KUOPION VAALIALUE

2 Alopaeus Liisa

Kuopio

55 vuotta

Etuuskäsittelijä

Yhteisöllisyyden kehittäminen pyhäkköyhteisöön ja hyvän ilmapiirin levittäminen koko seurakuntaan.

4 Joutsen Eija

Kuopio

71 vuotta

Eläkeläinen

Kirkkolaulu, kuorot, maallikkopalvelukset.

5 Rutonen Irene

Pielavesi

65 vuotta

Eläkeläinen

Yhteisöllisyys ja ortodoksisen kulttuurin esilletuominen.

6 Pelgonen Ilona

Kuopio

Kirkkomuseon amanuenssi

Maahanmuuttajatyö ja kotouttaminen

8 Rutonen Kalevi

Pielavesi

70 vuotta

Eläkeläinen

Pyhäkkötoimikunnan kehittäminen.

9 Jestoi Katja

Kuopio

44 vuotta

Hätäkeskuspäivystäjä

Lapset ja nuoret sekä seurakunnan palvelut haja-asutusalueilla.

11 Lujanen Anneli

Kuopio

77 vuotta

Eläkeläinen

Vapaaehtoistyö.

12 Liimatainen Ritva

Maaninka

65 vuotta

Eläkeläinen

Seurakuntatyön kehittäminen

13 Ruotsalainen Jorma

Kuopio

69 vuotta

Eläkeläinen

Diakoniatyö.

14 Hynninen Jari

Kuopio

66 vuotta

Eläkeläinen

Johdonmukainen päätöksenteko.

16 Nygård Sirpa

Kuopio

55 vuotta

Kotitalousasiantuntija, ammatillinen opettaja

Lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä kehittävä ja tukeva toiminta.

17 Vanhanen Sirpa

Siilinjärvi

63 vuotta

Ent. maanviljelijä

Diakoniatyö, lasten kerhot ja seurakunnan toimintapiirit.

18 Palve Marjo

Kuopio

65 vuotta

Eläkeläinen

Kiinteistökulujen järkeistäminen ja seurakuntalaisten saaminen jumalanpalveluksiin.

19 Kauhanen Jussi

Kuopio

65 vuotta

Professori

Maahanmuuttajien kotouttaminen ja ekumeeninen työ.

20 Konttinen Mirja-Liisa

Kuopio

72 vuotta

Eläkeläinen

”Ruohonjuuritaso”,  vapaaehtoistoiminta, seurakuntalaisten keskinäinen yhteys ja erilaisuuden hyväksynnän puolesta toimiminen.

21 Kähkönen Martti

Tuusniemi

71 vuotta

Eläkeläinen, ent. hallintojohtaja

Lapsi- ja nuorisotyö sekä alueellinen tasapuolisuus toiminnassa.

24 Lukkarinen Anne

Siilinjärvi

45 vuotta

Mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntija

Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien jaksamisen ja voimavarojen tukeminen

25 Mäkirinta Marja

Kuopio

67 vuotta

Eläkeläinen, erityisluokanopettaja

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.

27 Härkönen Lari

Kuopio

44 vuotta

Matemaattisten aineiden opettaja

Lapsi- ja nuorisotyö

IISALMEN VAALIALUE

3 Sidoroff Aimo

Iisalmi

60 vuotta

Eläkeläinen, luokanopettaja

Seurakunnan toimintoja saatava mahdollisimman kattavasti kaikille alueille.

7 Trifonova Irina

Pyhäjärvi

50 vuotta

Kuvataiteiden pedagogi

Maahanmuuttajien ja pakolaisten parissa tehtävä työtä, jotta he löytäisivät kodin seurakunnasta.

10 Pylkkönen Jarmo

Nivala

51 vuotta

Sivunvalmistaja, diakoni

Jumalanpalvelusten turvaaminen seurakunnan kaikilla alueilla ja reuna-alueiden muun toiminnan kehittäminen.

23 Oksanen Heli

Kiuruvesi

53 vuotta

Kotiäiti

Lasten ja nuorten saaminen ja pitäminen mukana seurakunnan toiminnassa.

26 Muiniekka Jarmo

Kiuruvesi

65 vuotta

Kaupunginjohtaja emeritus

Seurakunnan palvelujen ja toimintojen jatkuvuus ja näkyvyys turvattava koko laajan seurakunnan alueella.

28 Eskelinen Hannele

Sonkajärvi

63 vuotta

Yrittäjä

Pyri rauhaan ja rakenna sopua. On rakennettava yhteistä seurakuntaa.

RAUTALAMMIN VAALIALUE

15 Hänninen Helena

Suonenjoki

70 vuotta

Eläkeläinen

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.

22 Nikander Esko

Rautalampi

72 vuotta

Vapaa toimija, yliopistonlehtori

Pyhäkköyhteisön toiminta.