Kaksi miestä Kuopion ortodoksisen seurakunnan jumalanpalveluksessa

Kirkkoon liittymisestä ja ortodoksisuudesta kiinnostuneille

Ortodoksisuus tutuksi – Katekumeenikurssi Kuopiossa

Kurssin aikana tutustutaan kirkon opilliseen elämään sekä perinteeseen ja tapoihin. Osallistujat voivat käydä hengellisiä keskusteluja keskenään sekä luottamuksellisesti seurakunnan papiston kanssa. Katekumeenikurssilaiset jotka haluavat liittyä kirkkoon osallistuvat synnintunnustuksen sakramenttiin kevättalvella suuren paaston aikana.

Missä ja milloin?

Ryhmä kokoontuu joka toinen keskiviikko Kuopiossa Pyhän Nikolaoksen katedraalissa (Sepänkatu 7). Kokoontumiset alkavat jumalanpalveluksella klo 17.00 ja varsinainen opetus noin klo 17.30.

Jumalanpalvelukset

Tärkeä osa kirkkoon liittymisessä on jumalanpalveluksiin osallistuminen. Ortodoksisen kirkon jumalanpalvelukset ovat avoimia kaikille, ainoastaan ehtoollisen sakramenttiin ei voi vielä katekumeeniaikana osallistua. Jumalanpalvelus on kirkon elämän sydän ja rukous sen hengitystä, siksi on tärkeää osallistua jumalanpalveluksiin jo katekumeeniaikana ennen kirkkoon liittymistä.

Olet lämpimästi tervetullut!

Lisätietoja: isä Arto Leskinen, rovasti

arto.leskinen@ort.fi  / puh. 040 548 6545