Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Hallinto, toimikunnat ja pöytäkirjat

Valtuuston, neuvoston ja kiinteistölautakunnan tehtäviin kuuluu mitä 10.11.2006/985 Laki ortodoksisesta kirkosta ja 12.12.2006/174 Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys pitää sisällään ko. toimielimen tehtävistä. Lisäksi seurakunnassa on diakoniatoimikunta, lähetystoimikunta, lapsi- ja nuorisotyötoimikuntavenäjänkielinen toimikunta ja toiminnan ja talouden suunnittelutoimikunta.

Nykyisten luottamushenkilöiden toimikausi on 2024-2027.

Seurakunnanvaltuusto

Seurakunnanvaltuuston kuuluu 21 jäsentä. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.
Valtuuston edellinen kokous pidettiin torstaina 27.6.2024.

Seurakunnanneuvosto

Seurakunnanneuvostoon kuuluu 7 jäsentä, kirkkoherra, pääkirkon isännöitsijä ja pappien ja kanttorien edustaja. Seurakuntasihteeri toimii sihteerinä.

Kiinteistölautakunta

Kiinteistölautakuntaan kuuluu 5 jäsentä ja kirkkoherra. Seurakuntasihteeri toimii sihteerinä.

Pyhäkköjen isännöitsijät

Pyhäkköjen isännöitsijät vastaavat niiden huollosta ja käytännön asioista. He voivat pyydettäessä esitellä kirkkoa tai tsasounaa.

Taloussääntö ja vuosikertomukset