Venäjänkielinen toimikunta

Venäjänkielinen toimikunta vv. 2021-2023

Hyvönen Zanna
Pelgonen Ilona
Laamanen Svetlana
Serova Ekaterina
Sadovnichja Natalia
Bezvenyuk Zinaida
Timofeev Dimitrij
Pietikäinen Nadezhda
Pronicheva Irina

Kaikissa asioissa voit ottaa yhteyttä Svetlana Laamaseen

Присоединяйтесь к нам в Фейсбуке! (Kuopion ortodoksinen seurakunta: venäjäkieliset)

Kaksikymmentä vuotta yhdessä

Lokakuussa Kuopion seurakunnassa juhlittiin venäjänkielisen kerhotoiminnan 20-vuotisjuhla. Kunniavieraina juhlassa oli Suomen arkkipiispa Leo, kerhon perustajat ja ideoitsijat metropoliitta Panteleimon ja isä Andreas Hjertberg, venäläisten seurakuntalaisten pitkäaikainen ystävä Paavo Perola, lasten kerhon ensimmäinen ohjaaja Zoja Saukkonen, slaavinkielisen kuoron kanttorina toiminut Anita Lintu, sekä ensimmäiset kerhon osallistujat Tatjana Savolainen, Nina Joki. Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni siunasi venäjänkielisiä seurakuntalaisia onnittelukirjeessä.

20 vuotta sitten ”Kuopion ortodoksinen seurakunta avasi lämpimän sylinsä kaupungissa asuville venäjänkielisille ja muille, jotka haluavat kuulla jumalanpalveluksen kirkkoslaavin kielellä” – kirjoitti tapahtumasta Savon Sanomat. Kirkkoslaavinkielisen liturgian Pyhän Nikolaoksen katedraalissa toimittivat piispa Panteleimon ja isä Andreas.

Slaavinkielisen liturgiaan jälkeen syntyi ajatus ”venäläisen” kerhon perustamisesta. Nyt emme käytä sana ”venäläinen”, vaan venäjänkielinen, koska seurakunnan kerhotoimintaan sitten tulivat osallistumaan Ukrainasta, Latviasta, Georgiasta, Virosta muuttaneet maahanmuuttajat. Arkkipiispa Johannes tuli tervehtimään kerholaisia ja siunasi kerhon toimintaa.

Kerho kokoontui kerran kuussa ja kerholaiset tutustuivat sekä Suomen että Venäjän kirkkoihin ja pyhiin paikkoihin, kirkko dogmatikkaan. Tehtiin yhteistyötä Suomi-Venäjä-seuran kanssa, järjestettiin koulutukset ja kurssit Sergei ja Hermannin veljeskunnan avulla. Venäjänkielinen kerho liittyi Veljeskunnan jäseneksi. Uuden Valamon kansanopiston opettajan Vladimir Sokratilin johdolla oli toteutettu luentosarja ”Ortodoksinen kirkko nykymaailmassa”.

Seurakuntaan perustettiin slaavinkielinen kuoro ja lasten kerho Rodnichok.

Toimintaan kuului hyväntekeväisyystyö ja lähetystyö, järjestettiin lapsi- ja perhejuhlat, perheleirit venäjänkielisille maahanmuuttajille, kerholaiset osallistuivat myyjäisiin ja kahvituksiin.

Kerhon toiminta oli hyvin monipuolista ja Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa oli perustettu venäjänkielinen toimikunta.  Kerholaiset osallistuivat seurakunnan järjestämiin koulutuksiin, kiertokouluun, katekumeenikerhoon. Kerhoon tulivat uudet jäsenet sekä oppituntien vetäjäksi oli kutsuttu moskovalainen teologi Viktor Maksimovski. Opetustunneilla käsiteltiin Uusi Testamentti, liturgiikka, uskonto-oppiin kuuluvat aiheet.

Kerhon aktiivinen jäsen ja johtaja Natalia Korte kirjoitti Aamun Koitto –lehdessä: ”Haluamme jatkaa vanhaa traditiota ja auttaa säilyttämään arvokasta ortodoksista perintöä. Ja vielä rukoilemme kaikkien yhdistymistä ja rauhaa maailmalle”.

Nykyaikainen toimikunta jatkaa nämä kaikki toimintamuodot: järjestämme juhlat ja kahvitukset, perheleirit, matkat pyhiin paikkoihin, osallistutaan seurakunnan tapahtumiin ja myyjäisiin.

Toimikunnan tärkein tavoite on venäjänkielisten seurakuntalaisten aktiivinen osallistuttaminen seurakunnan elämään. Pyrimme jatkossakin opastamaan ja ohjaamaan venäjänkielisiä seurakuntalaisia aktiiviseen seurakunnan elämään, niin jumalanpalveluksiin, kuin myös monenlaisiin vapaaehtoisiin toimintoihin.

– Ilona Pelgonen, venäjänkielisen toimikunnan sihteeri

Kristuksessa rakkaat isät, veljet ja sisaret!

Parhaat onnitteluni Kuopion ortodoksisen seurakunnan venäjänkielisen toimikunnan 20-vuotismerkkipäivän johdosta. Venäjän- ja slaavinkieli sekä venäläinen kulttuuri ovat värittäneet Kuopion ortodoksisen seurakunnan elämää lähes koko sen toiminnan ajan. Autonomian aikana Kuopiossa toimi varuskunta ja kaupungissa työskenteli sekä venäläisiä kauppiaita että virkamiehiä, jotka olivat seurakunnan jäseniä.

Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen on maahamme muuttanut tuhansia slaavilaistaustaisia ihmisiä, joista osa on löytänyt tiensä seurakuntaan. Sen myötä on myös Kuopion pyhän Nikolaoksen katedraalissa taas saatu kuulla slaavin kieltä ja seurakunnan elämää ovat monin tavoin elävöittäneet idästä tulleet uudet jäsenet.

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan puolesta toivotan merkkivuottaan viettävälle toimikunnalle Jumalan siunausta tulevaan toimintaanne Kirkkoäitimme hyödyksi.

Valitettavasti en voi toisen tehtäväni vuoksi osallistua juhlaanne, mutta muistelen Teitä rukouksen tänään Valamon luostarissa.

– Herrassa Teidän Arseni, Kuopion ja Karjalan metropoliitta