Kiinteistöstrategia 2022-2032

Seurakunnan kiinteistöstrategia

Seurakunnanvaltuusto hyväksyi 12.11.2022 seurakunnalle vuosien 2022-2023 kiinteistöstrategian.

Strategiaan voi tutustua tästä linkistä. (pdf-tiedosto)

Strategiaa valmistellut seurakunnan kiinteistölautakunta on käyttänyt työssään pohjana Suomen ortodoksisen kirkon kiinteistösuunnitelmaa, joka valmistui vuonna 2019. Suunnitelman keskeinen viesti oli, että seurakunnilla on liikaa kiinteistöomaisuutta suhteessa kiinteistökuluihin, väestöennusteisiin ja käyttötarpeisiin.

Kuopion seurakunnassa kiinteistömassa on poikkeuksellisen suuri johtuen pyhäköiden suuresta määrästä. Asia oli esillä metropoliitta Arsenin vuoden 2021 syyskuussa tekemässä seurakunnantarkastuksessa. Kirkon kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen piti tarkastusraportissaan tärkeänä, että Kuopion seurakunnalle laaditaan kiinteistöjen kuntoarvioihin perustuva suunnitelma, jotta investointien ja vuosikorjausten suunnitteleminen onnistuisi.

Kiinteistöjen kunnon lisäksi suunnitelmassa on otettava huomioon kulttuurihistorialliset arvot sekä kiinteistöjä ympäröivien yhteisöjen aktiivisuus.

Nämä seurakunnantarkastuksessa annetut suuntaviivat strategiassa on otettu huomioon.

Strategiassa noudatetaan samaa luokittelua kuin työryhmän laatimassa Suomen ortodoksisen kirkon kiinteistösuunnitelmassa. Kiinteistöt on jaettu neljään luokkaan: 1) Merkittävimmät rakennukset, 2) Käyttökohteet, 3) Vielä käytettävät, käytöstä poistettavat kohteet ja 4) Käytöstä poistettavat kohteet.

Strategiassa linjataan, että ne pyhäköt, joiden välittömässä läheisyydessä on hautausmaa, säilytetään seurakunnan omistuksessa. Strategiassa on lisäksi otettu huomioon Kuopion seurakuntaan liittyneiden entisten seurakuntien (Iisalmi, Kiuruvesi, Pielavesi ja Rautalampi) rakennushistoriallinen perintö. Muun muassa näiden linjausten vuoksi strategia poikkeaa jonkin verran kirkon kiinteistötyöryhmän arvioista.