Kiinteistöstrategia 2022-2032

Seurakunnan kiinteistöstrategia on loppusuoralla

Kuopion ortodoksiselle seurakunnalle valmistellaan kiinteistöstrategiaa, joka kattaa vuodet 2022-2032. Strategiaa valmistelee kiinteistölautakunta seurakuntaneuvoston viime vuoden marraskuussa antaman toimeksiannon pohjalta. Strategiaa on tarkoitus tarkistaa viiden vuoden välein.

Valmiina on jo strategialuonnos, josta on keskusteltu niin seurakunnanneuvostossa kuin valtuustossakin. Päätöksiä ei kuitenkaan vielä ole tehty. Strategian hyväksyy lopullisesti seurakunnanvaltuusto. Kirkkoherra Timo Honkaselkä arvioi, että tämä voisi tapahtua valtuuston kokouksessa marraskuussa.

Strategialuonnokseen voi tutustua tästä linkistä. (pdf-tiedosto)

Kiinteistölautakunta on käyttänyt työssään pohjana Suomen ortodoksisen kirkon kiinteistösuunnitelmaa, joka valmistui vuonna 2019. Suunnitelman keskeinen viesti oli, että seurakunnilla on liikaa kiinteistöomaisuutta suhteessa kiinteistökuluihin, väestöennusteisiin ja käyttötarpeisiin.

Kuopion seurakunnassa kiinteistömassa on poikkeuksellisen suuri johtuen pyhäköiden suuresta määrästä. Asia oli esillä metropoliitta Arsenin viime vuoden syyskuussa tekemässä seurakunnantarkastuksessa. Kirkon kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen piti tarkastusraportissaan tärkeänä, että Kuopion seurakunnalle laaditaan kiinteistöjen kuntoarvioihin perustuva suunnitelma, jotta investointien ja vuosikorjausten suunnitteleminen onnistuisi.

Kiinteistöjen kunnon lisäksi suunnitelmassa on otettava huomioon kulttuurihistorialliset arvot sekä kiinteistöjä ympäröivien yhteisöjen aktiivisuus.

Nämä seurakunnantarkastuksessa annetut suuntaviivat kiinteistölautakunta on strategiaa valmisteltaessa ottanut huomioon.

Strategialuonnoksessa noudatetaan samaa luokittelua kuin työryhmän laatimassa Suomen ortodoksisen kirkon kiinteistösuunnitelmassa. Kiinteistöt on jaettu neljään luokkaan: 1) Merkittävimmät rakennukset, 2) Käyttökohteet, 3) Vielä käytettävät, käytöstä poistettavat kohteet ja 4) Käytöstä poistettavat kohteet.

Kiinteistölautakunta on linjannut, että ne pyhäköt, joiden välittömässä läheisyydessä on hautausmaa, säilytetään seurakunnan omistuksessa. Strategiassa on lisäksi otettu huomioon Kuopion seurakuntaan liittyneiden entisten seurakuntien (Iisalmi, Kiuruvesi, Pielavesi ja Rautalampi) rakennushistoriallinen perintö. Muun muassa näiden linjausten vuoksi strategialuonnos poikkeaa jonkin verran kirkon kiinteistötyöryhmän arvioista.