Seurakunnanvaltuuston jäsenet

Kuva valtuuston 2024-2027 ensimmäisestä kokoontumisesta 27.1.2024 Kuopiossa.
Kuvassa vasemmalta oikealle; Sirpa Nygård, Marja Mäkirinta, Katja Jestoi, Ilona Pelgonen, Aimo Sidoroff, Liisa Alopaeus, Heli Oksanen, Lari Härkönen, Timo Honkaselkä, Esko Nikander, Marjo Palve, Martti Kähkönen, Anneli Lujanen, Jarmo Muiniekka, Irene Rutonen, Eija Joutsen, Anne Lukkarinen, Jussi Kauhanen, Irina Trifonova, Jari Hynninen ja Jarmo Pylkkönen. Kuvasta puuttuu Helena Hänninen.

Valtuuston jäsenet 2024-2027

Alopaeus Liisa
Hynninen Jari
Hänninen Helena
Härkönen Lari
Jestoi Katja
Joutsen Eija
Kauhanen Jussi , puheenjohtaja
Kähkönen Martti
Lujanen Anneli
Lukkarinen Anne
Muiniekka Jarmo , 1. varapuheenjohtaja
Mäkirinta Marja , 2. varapuheenjohtaja
Nikander Esko
Nygård Sirpa
Oksanen Heli
Palve Marjo
Pelgonen Ilona
Pylkkönen Jarmo
Rutonen Irene
Sidoroff Aimo
Trifonova Irina

Valtuuston jäsenet 2021-2023

Eskelinen Hannele
Hyvärinen Eero
Himberg Titta
Husso Katariina
Hynninen Jari
Jestoi Katja
Karhu Seija
Kauhanen Jussi
Kaverinen Riitta
Kononoff Aulikki
Koslonen Anna-Liisa
Kähkönen Martti
Laitinen Pirjo
Lujanen Anneli
Miskala Aulis
Muiniekka Jarmo
Pylkkönen Jarmo
Sidoroff Aimo
Tiainen Päivi
Timofeev Dmitry
Trifonova Irina

Valtuuston jäsenet 2020-
(seurakuntien yhdistymiseen saakka)

Himberg Titta
Holopainen Leena
Honkaselkä Timo , kirkkoherra
Husso Katariina
Hynninen Jari
Kaverinen Riitta-Liisa
Koskinen Kalle
Koslonen Anna-Liisa
Koslonen Kari
Kräkin Miika
Kähkönen Martti
Miskala Aulis
Palve Marjo
Pitkänen Risto
Tiainen Päivi

Valtuuston jäsenet 2016-2019

Himberg Titta
Huovinen Lea
Kalaitsidis Arja
Kaverinen Riitta-Liisa
Koslonen Kari
Kähkönen Martti
Luostarinen Raija
Martikainen Veijo
Niemelä Jari
Palve Marjo
Pitkänen Risto
Savolainen Katri
Suomala Heikki
Tarnanen Hannu
Tenkama Pirkko

Valtuuston jäsenet 2012-2015

Himberg Titta
Huovinen Lea
Iivarinen Hilkka
Kalaitsidis Arja
Koslonen Kari P.
Kähkönen Martti
Markkinen Aune
Martikainen Veijo
Niemelä Jari
Palve Marjo
Savonsalmi Olavi
Suomala Heikki
Tarnanen Hannu
Tenkama Pirkko
Vepsä Raimo