Vaali-ilmoitus

Muut

Kuulutus Kuopion ortodoksisen seurakunnan vaalialueista ja valtuuston jäsenten lukumäärästä sekä ehdokasasettelusta

Kuopion ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuusto on kokouksessaan 20.5.2023 päättänyt jakaa seurakunnan seuraaviin vaalialueisiin. Laki ortodoksisesta kirkosta (985/2006 )54§.

Rautalammin vaalialue (Hankasalmi, Konnevesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto) 542 jäsentä: 2 valtuustopaikkaa

Kuopion vaalialue (Kaavi, Keitele, Kuopio, Pielavesi, Siilinjärvi ja Tuusniemi)
3 716 jäsentä: 14 valtuustopaikkaa

Iisalmen vaalialue (Haapajärvi, Haapavesi, Iisalmi, Kiuruvesi, Kärsämäki, Lapinlahti, Nivala, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi, Sonkajärvi, Vieremä, Ylivieska ja Reisjärvi) 1 253 jäsentä:
5 valtuustopaikkaa

Kuopion ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuustoon vuosiksi 2024-2027 valitaan 21 eniten ääniä saanutta henkilöä. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys 174/2007) 81 §.

Ehdokasasettelu

Kahdella Kuopion ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään niin monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuuston jäseniä. Laki ortodoksisesta kirkosta (985/2006) 54 §.

Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja se on vähintään kahden (2) äänioikeutetun Kuopion ortodoksisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon, Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio viimeistään torstaina 21.9.2023 kanslian aukioloaikana klo 12.00 mennessä.

Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisia seurakunnan luottamustoimeen eivät kuitenkaan ole kyseisen seurakunnan päätoimiset työntekijät. Laki ortodoksisesta kirkosta 985/2006) 49 §.

Vaalilautakunta laatii annettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestyspaikoista, äänestysajoista, vaalitavasta ja siitä milloin vaalin tulos julkaistaan ja asetetaan nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään 30 päivää ennen vaalitoimituksen alkamista sekä julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys (174/2007) 82 §.

Kuopiossa 25.5.2023

Timo Honkaselkä, kirkkoherra
Vaalilautakunnan puheenjohtaja