Valtuustovaalin ehdokkaiden esittelyt

Muut

Seurakunnanvaltuuston vaalit Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa toimitetaan 5.-12. marraskuuta. Vaaliin on asetettu kaikkiaan 27 ehdokasta. Ehdokkaat esitellään seurakunnan nettisivuilla osoitteessa

https://ortkuopio.fi/ehdokkaat2023/

Vaalit toimitetaan kolmella vaalialueella: Kuopion vaalialueella (19 ehdokasta), Iisalmen vaalialueella (6 ehdokasta) ja Rautalammin alueella (2 ehdokasta). Seurakunnanvaltuustoon valitaan 21 valtuutettua. Kuopion vaalialueelta valitaan 14 valtuutettua, Iisalmen vaalialueelta 5 valtuutettua ja Rautalammin vaalialueelta 2 valtuutettua. Jokainen äänioikeutettu seurakuntalainen voi äänestää vain oman vaalialueensa ehdokkaita.

Äänestyspaikat ja -ajat löytyvät seurakunnan nettisivuilta https://ortkuopio.fi/muut/valtuustovaalit-2023/ sekä seurakunnan pyhäköitten ilmoitustauluilta ja Aamun Koiton numerosta 4/2023.

Vaalin tulos julkaistaan maanantaina 13. päivänä marraskuuta klo 10 kirkkoherran virastossa Kuopiossa.