Talousarvio ja kiinteistöstrategia tukevat seurakunnan perustyötä

Muut

Talousarvio ja kiinteistöstrategia tukevat seurakunnan perustyötä

Valtuuston kokous 12.11.2022 Kuopion seurakuntasalissa

Seurakunnanvaltuusto hyväksyi vuoden kolmannessa ja samalla viimeisessä kokouksessaan (12.11.) seurakunnan ensi vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025. (KUOPION ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN
TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2025
)

Valtuusto hyväksyi myös vuosien 2022-2023 kiinteistöstrategian (KUOPION ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA
VUOSILLE 2023–2032
), joka määrittelee suuntaviivat sille, miten seurakunnan omistuksessa olevasta mittavasta kiinteistömassasta huolehditaan. Kuopion seurakunnan rikkaus on muihin seurakuntiin verrattuna poikkeuksellisen suuri pyhäköiden määrä (29). Rikkaus on samalla kuitenkin myös taloudellinen taakka, joka edellyttää suunnitelmallista toimintaa.

Kirkkoherra Timo Honkaselkä muistuttaa, että valtuuston hyväksymät tärkeät asiakirjat tukevat seurakunnan perustyötä.

-Seurakunnan tärkein tehtävä on huolehtia jumalanpalveluksista. Lähivuosina panostamme kirkon strategian mukaisesti opetuksen vahvistamiseen ja seurakuntalaisten osallistamiseen muun muassa järjestämällä keskustelutilaisuuksia eri puolilla seurakuntaa. Seurakunnan luottamushenkilöt ja työntekijät haluavat kuulla seurakuntalaisten toivomuksia, isä Timo sanoo.

Kirkkoherra Timo Honkaselkä

Seurakunnan veroprosentti ensi vuonna on edelleen 2,0. Mittavia investointeja ei ensi vuonna ole luvassa, mutta pienehköjä korjaustöitä kiinteistöihin tehdään muun muassa Suonenjoella, Rautalammilla ja Iisalmessa.

Kiinteistöstrategiaa on muutettu työn edetessä niin, että Rautalammin kirkko on nostettu luokkaan kaksi. Kiinteistöstrategia on asiakirja, jota tarkistetaan vuosittain. Se ohjaa seurakunnan talousarvioiden laadintaa.

Toimintasuunnitelmakaudella 2024-2025 seurakunnan työntekijöistä kolme tulee eläkeikään. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että he olisivat vielä jäämässä eläkkeelle. Siihenkin on kuitenkin varauduttava. Tällä hetkellä seurakunnassa on neljä pappia ja neljä kanttoria. Isä Timo muistuttaa, että yksi pappi ja yksi kanttori vähennettiin työntekijävahvuudesta jo silloin, kun Rautalammin seurakunta liittyi Kuopion seurakuntaan.

(Valtuuston kokouksen 12.11.2022 pöytäkirja)

Kiinteistöstrategialle on oma sivu joilla uusimmat vaiheet tiedotetaan.