Kokoontumisrajoituksia Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan

Uutiset

Itä-Suomen aluehallintovirasto kielsi kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastot ovat puolestaan kieltäneet yli 10 henkilön kokoontumiset. Kokoontumisiin liittyvät riskit ovat suuret ja rajoitustoimet ovat välttämättömiä. Sen johdosta Kuopion ja Karjalan hiippakunnan seurakuntien jumalanpalveluksiin voi 23.12. lähtien osallistua toimittajat ja laulajat mukaan lukien vain 10 henkilöä Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella ja 20 henkilöä Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Tilaisuuksien turvallisuus on varmistettava noudattamalla tarkasti opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Koko valtakunnan heikko tilanne heijastuu kaikille alueille, ja epidemia on kiihtynyt koko maassa. Itä-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastot seuraavat tilannetta tarkasti. Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, aluehallintovirastot arvioivat kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä uudestaan.

Määräys on voimassa Kuopion ja Karjalan hiippakunnan seurakunnissa ajalla 23.12.2020 – 22.1.2021.