Kaksi papin tointa avoinna Kuopion seurakunnassa

Uutiset

Iisalmeen sijoitetun papin toimen lisäksi avoinna on Kuopion, Saimaan ja Jyväskylän seurakuntien yhteinen monikulttuurisen papin määräaikainen (2v) toimi.

Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa on haettavana papin työsopimussuhteinen toimi.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on Iisalmi ja vastuualueeseen kuuluu toiminta-alueen jumalanpalveluselämä ja seurakuntatyö.

Tointa täytettäessä otetaan huomioon hakijan kyky kehittää ja organisoida seurakuntatyötä sekä osoittaa sitoutuneisuuttaan. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta. Venäjän kielen taito ja kyky toimittaa jumalanpalveluksia kirkkoslaaviksi katsotaan hakijalle eduksi.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävä on otettava vastaan 1.2.2022 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus on toimitettava Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispalle. Hakemukset tulee toimittaa 14.1.2022 klo 16:00 mennessä osoitteeseen: Kuopion ja Karjalan hiippakunnan kanslia, Karjalankatu 1, 70110 Kuopio tai sähköisesti osoitteeseen kuopionjakarjalan.hiippakunta@ort.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa kirkkoherra Timo Honkaselkä, puhelimitse 0500-574443 tai sähköpostilla timo.honkaselka@ort.fi

Avoinna myös monikulttuurisen papin toimi

Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa on haettavana myös monikulttuurisen papin työsopimussuhteinen toimi. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään IV ja on Kuopion, Saimaan ja Jyväskylän seurakuntien yhteinen ja määräaikainen projekti (vuodet 2022–2023).

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 132 §:n mukaiset kelpoisuusehdot. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on Kuopio ja toissijaiset toimipaikat Jyväskylä sekä Varkaus. Työhön kuuluu toiminta-alueen monikulttuurinen jumalanpalveluselämä, toimitukset, sielunhoito ja hengellinen opetus sekä tiedottamiseen osallistuminen. Toimen hoitaminen edellyttää suomen ja venäjän kielen taitoa. Englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään IV. Tehtävä on otettava vastaan 1.2.2022 tai sopimuksen mukaan. Tointa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ortodoksisen kirkon palveluksessa olevan papin yleiset velvollisuudet on määritelty laissa (109 §) ja Kuopion, Jyväskylän ja Saimaan seurakunnat laativat yhdessä monikulttuurisen papin toimenkuvan ja projektisuunnitelman.

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan koulutus ja aikaisempi työkokemus tulee osoittaa Kuopion ja Karjalan hiippakunnan piispalle 14.1.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Kuopion ja Karjalan metropoliitan kanslia, Karjalankatu 1, 70110 Kuopio tai sähköisesti osoitteeseen kuopionjakarjalan.hiippakunta@ort.fi

Lisätietoja antaa kirkkoherra Timo Honkaselkä, puh. 0500 574 443, kuopio@ort.fi

Hakuaika alkaa22.12.2021
Hakuaika päättyy14.01.2022