Jumalanpalveluksiin ja seurakunnan tapahtumiin ei enää rajoittavia osallistujamääriä

Uutiset

Maantieteellisesti seurakuntamme alueen kunnat jakaantuvat kolmen eri aluehallintoviraston alueelle. Näitä ovat Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastot. Aluehallintovirastot ovat omissa tiedotteissaan todenneet, että vaikka covid-19 taudin ilmaantuvuus on kasvanut, ei tällä hetkellä ole välttämätöntä rajoittaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä niissä kunnissa, joiden alueella seurakuntamme toimii.

Jokaisen vastuullinen käyttäytyminen sekä rokotusten ottaminen on tärkeää, jotta epidemiatilanne saadaan pysymään hallinnassa, eikä enempiä rajoituksia jatkossakaan tarvita, toteaa Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahti Itä-Suomen tiedotteessa.

Seurakuntamme on korona-aikana sitoutunut noudattamaan aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksia, vaikka kokoontumislakia ei sovelleta seurakunnan jumalanpalveluksiin, jotka on järjestetty omissa tiloissa.

Aikaisemmin seurakuntamme pyhäkköihin oli määritelty niiden koon mukaan tarkka henkilömäärä, joka palveluksiin voitiin kerrallaan ottaa. Käytäntö perustui tarkoin mitoitettuihin ja varsin väljiin turvaetäisyyksiin. Tällä tiukalla käytännöllä ei enää katsota olevan samanlaista merkitystä epidemian hallinnassa, varsinkin kun rokotuskattavuus on noussut varsin hyvää tahtia.  Uusien riskiarviointien pohjalta henkilömäärien maksimiluvuista siis luovutaan.  Sen sijaan on edelleen syytä välttää mahdollisuuksien mukaan tilanteita ja tapahtumia, joissa ihmisiä on ruuhkaksi asti. Ihmisille tulee siis yhä mahdollistaa liiallisen lähietäisyyden välttäminen. Kunkin oma vastuu käyttäytymisestään korostuu entisestään. On yhä olennaista korostaa, että tilaisuuksiin tullaan vain terveenä. Suositukset maskien käytöstä ja hyvästä hygieniasta ovat niin ikään voimassa edelleen seurakunnan tilaisuuksissa.

Myös kuorotoimintaa koskevia rajoituksia voidaan jossain määrin helpottaa. Niistä on omat ohjeensa, joita voidaan vaihtelevasti soveltaa paikalliset olosuhteet, pyhäkköjen koko ym. tekijät huomioiden.