Yhteyspäivät Lapinlahdella 15.-18.9.2022

Muut

Yhteyspäivien tarkoitus on koota yhteen kristittyjä eri kirkkokunnista ja ev.lut. herätysliikkeistä. Tavoitteena on oppia toisiltamme ja kasvaa yhdessä Jeesuksen Kristuksen seuraajina. Vuoden 2022 Yhteyspäivien järjestelyissä ovat mukana Lapinlahden ev.lut seurakunta, Lapinlahden helluntaiseurakunta, Kuopion ortodoksinen seurakunta, Siilinjärven vapaaseurakunta sekä Uusheräyksen, Herättäjäyhdistyksen, Kansanlähetyksen  ja Suomen Raamattuopiston edustajia.

https://www.lapinlahdenseurakunta.fi/yhteyspaivat