Kysely mielenterveyden häiriöistä sielunhoidon ja katumuksen mysteerion yhteydessä

Muut

Kysely mielenterveyden häiriöistä sielunhoidon ja katumuksen mysteerion yhteydessä

Ortodoksisen teologian opiskelija Miika Immonen toteuttaa pro gradu -tutkielman mielenterveyden häiriöistä Suomen ortodoksisen kirkon piirissä sielunhoidon ja katumuksen mysteerion yhteydessä. Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni on antanut siunauksensa tutkielman tekemiseen. Pro gradu -tutkielman aineistoa kerätään verkossa olevan kyselylomakkeen avulla. Kysely on avoinna elokuun loppuun asti.

Pro gradu -tutkielma toteutetaan tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti. Tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tutkija voi hyödyntää tässä tutkimuksessa kerättyjä tietoja myöhemmin jatkotutkimukseensa tai pastoraalityön kehittämiseen ortodoksisen kirkon piirissä.

Kyselyn täyttämiseen menee aikaa vastaajan mukaan 15–30 minuuttia. Kyselyssä on ensin taustakysymyksiä, seuraavaksi väittämiä ja lopuksi avoimia kysymyksiä. Kysely on jaettu seitsemälle sivulle. Vastaamisen voi tarvittaessa keskeyttää ja jatkaa myöhemmin. Jatkamiseen tarvittavan linkin saa klikkaamalla ”Tallenna ja jatka myöhemmin” -nappia.

Kyselyyn pääsee vastaamaan elokuun loppuun asti tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/12CD13F225B30006