Kuopion ortodoksinen seurakunta hakee NUORISOTYÖNTEKIJÄÄ

Muut

Kuopion ortodoksinen seurakunta hakee NUORISOTYÖNTEKIJÄÄ


Nuorisotyöntekijä suunnittelee, ohjaa ja vastaa seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöstä seurakunnan alueella.

Tehtävään sisältyy kerhojen, leirien ja erilaisten tapahtumien ohjaamista sekä kerhon- ja leirinohjaajien koulutusta. Työ sijoittuu osittain iltoihin ja viikonloppuihin Lisätietoja seurakunnasta www-sivuilta ort.fi/kuopio.

Odotamme hakijalta ennakkoluulotonta, oma-aloitteista ja sitoutunutta asennetta. Tarjoamme innostavan ja mahdollisuuksia antavan työympäristön. Ajokortti katsotaan eduksi, työnantaja tarjoaa mahdollisuuden auton käyttöön työmatkoilla.


Nuorisotyöhön soveltuva koulutus ja kokemus katsotaan eduksi. Nuorisotyöntekijän tulee olla ortodoksisen kirkon jäsen.


Toimeen valitun on esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.


Toimi kuuluu ortodoksisen kirkon työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen piiriin. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän III mukaan.


Lisätietoja antaa lapsi- ja nuorisotyöntekijän sijainen Kaisla Kontkanen puh. 050 4394 556, kaisla.kontkanen@ort.fi ja kirkkoherra Timo Honkaselkä puh.0500 574 443, timo.honkaselka@ort.fi

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää seurakunnanneuvostolle 20.5.2022 mennessä osoitteella:

Kuopion ortodoksisen seurakunta

Seurakunnanneuvosto

Snellmaninkatu 8

70100 Kuopio

sähköposti: kuopio@ort.fi