Kirkolliskokous koolla Valamossa 21.–23.11.2022

Muut

Kirkolliskokous koolla Valamossa 21.–23.11.2022

Lähde: https://www.ort.fi/uutishuone/2022-11-16/kirkolliskokous-koolla-valamossa-21-23112022

Kokouksen täysistuntoja voi jälleen seurata suorana lähetyksenä ort.fi -sivuilla ja kirkon omalla YouTube -kanavalla.

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu 21.–23.11.2022 Valamon luostarissa.

Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon ylin päättävä elin. Sen itseoikeutettuja jäseniä ovat Suomen ortodoksisen kirkon toimessa olevat piispat, Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo, Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni, Oulun metropoliitta Elia ja Haminan piispa Sergei. Lisäksi kirkolliskokouksen jäseniä ovat vaalilla valitut 18 maallikoiden, 11 papiston ja kolme kanttoreiden edustajaa.

Kirkolliskokouksen kokoonpanossa on tapahtunut kaksi muutosta vuoden 2021 kokoukseen verrattuna. 

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan papiston edustajana kirkolliskokoukseen viime vaaleissa valittu arkkimandriitta Sergei vihittiin tammikuussa kirkkomme apulaispiispaksi, joten hän kuuluu nyt kirkolliskokoukseen itseoikeutettuna jäsenenä. Hänen tilalleen Kuopion ja Karjalan hiippakunnan papiston edustajistoon nousee hiippakunnan papiston vaalissa seuraavaksi eniten ääniä saanut rovasti Timo Honkaselkä.

Helsingin hiippakunnan II vaalipiirin maallikkojen vaalissa kirkolliskokousedustajaksi valittu Mari Mattila on estynyt saapumasta kokoukseen. Myöskään seuraavaksi eniten ääniä saanut Elise Tamminen ei pääse paikalle. Näin ollen Mari Mattilan tilalle kokoukseen saapuu vaalissa seuraavaksi eniten ääniä saanut Marju Haltola.

Nyt kokoontuva kirkolliskokous on kuluvan toimikauden viimeinen, ellei tarvetta ylimääräiselle kirkolliskokoukselle ilmene. Seuraavat kirkolliskokousedustajien vaalit toimitetaan maaliskuussa 2023. (Kirkolliskokouksen jäsenet toimikaudella 2019–2023: kts. https://ort.fi/hallinto-ja-paatoksenteko/kirkolliskokous)

Ensimmäinen täysistunto alkaa maanantaina kello 13

Kirkko välittää kokouksen täysistunnot kirkon omalle YouTube -kanavalle ja niitä voi seurata reaaliajassa ja tallenteena myös ort.fi -sivuston kautta. Tänä vuonna tallenteet myös teksitetään suomeksi. 

Luostarin kulttuurikeskuksen salissa pidettäviin täysistuntoihin on pääosin vapaa pääsy ja yleisölle on varattu istumapaikkoja salin takaosaan. Valiokuntatyöskentely tapahtuu suljetuin ovin.

Kokous alkaa tuttuun tapaan rukouspalveluksella Valamon luostarin pääkirkossa maanantaina 21.11. kello 12. Ensimmäinen täysistunto alkaa luostarin kulttuurikeskuksen salissa kello 13. Istunnon aluksi kuullaan Hänen Kaikkipyhyytensä, ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen tervehdyssanat ja arkkipiispa Leon avauspuheenvuoro. Tässä istunnossa käydään myös lähetekeskustelu kaikista asialistalla olevista asioista.

Muiden täysistuntojen aikataulu riippuu valiokuntien työskentelystä. Päätös seuraavan täysistunnon ajankohdasta tehdään jokaisen täysistunnon päätteeksi. Tämä tieto löytyy myös välittömästi istunnon jälkeen julkaistavan täysistuntouutisen lopusta.

Kokouksen asialista

Kirkollishallitus on vahvistanut 13.10.2022 kokouksen asialistan seuraavasti:

Kokouksen järjestäytyminen 

1. Puheenjohtajiston ja sihteeristön toteaminen sekä varapuheenjohtajien valitseminen
2. Kirkolliskokouksen asialuettelon vahvistaminen ja asioiden käsittely valiokunnissa
3. Kirkolliskokouksen menojen kattaminen, päättäminen edustajien ja avustajien palkkioista

Kirkollishallituksen esitykset 

4. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 sekä vastuuvapaudesta päättäminen
5. Keskusrahaston vuoden 2023 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2025
6. Itä-Suomen yliopiston tutkimusraportti ortodoksisesta kirkosta annetun lain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttamiseksi ja hallituksen esitykseksi
7. Kirkolliskokousaloite ukrainankielisen papin palkkaamiseksi
8. Kirkolliskokousaloite kirkon lakipalveluiden järjestelyistä
9. Kirkolliskokousaloite ortodoksisen matrikkelin laatimiseksi
10. Kirkolliskokousaloite seurakuntarakenteiden uudistukseen liittyvä tutkimus
11. Kirkolliskokousaloite osallistumisen toimintaohjelmasta
12. Kirkolliskokousaloite keskusrahastomaksun tason, määräytymisperusteiden sekä tarkoituksenmukaisen käytön arviointi ja selvitys niiden uudistamistarpeista
13. Kirkolliskokousaloite työryhmän perustaminen kirkolliskokouspäätösten tuloksellisuuden tutkimiseksi
14. Työryhmän ehdotus Suomen ortodoksisen kirkon kulttuuriperintöstrategiaksi
15. Suomen ortodoksisen kirkon barometrin käynnistäminen

Tiedoksi merkittävät asiat

16. Vuoden 2021 kirkolliskokouksen päätökset ja jatkotoimet
17. Kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman seurantaraportin jatkoaika
18. Kirkkokalenterityöryhmän väliraportti
19. Koulutustoimikunnan väliraportti
20. Viestintäsuunnitelma
21. Keskusrahaston ja seurakuntien yhteiset tulos- ja taselaskelmat sekä Valamon luostarin ja Lintulan luostarin tilinpäätökset vuodelta 2021
22. Yhdistelmälaskelma, joka käsittää kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen, Skiitta Oy:n tilinpäätöksen sekä Konevitsan ja Petsamon luostarien tilinpäätökset vuodelta 2021
23. Skiitta Oy:n talousarvio vuodelle 2023

Kirkollishallitus esittää, että asiat käsitellään valiokunnissa seuraavasti:
Hallintovaliokunta, asiat: 10, 13
Lakivaliokunta, asiat: 6, 8
Sivistysvaliokunta, asiat: 9, 11, 14, 15
Talousvaliokunta, asiat: 4, 5, 7, 12