Jussi Kauhanen johtaa seurakunnanvaltuustoa

Muut

Jussi Kauhanen johtaa seurakunnanvaltuustoa

Marraskuussa valittu Kuopion seurakunnan uusi seurakunnanvaltuusto piti ensimmäisen kokouksensa lauantaina 27.1. Kokouksessa valittiin valtuuston puheenjohtajisto sekä jäsenet seurakunnanneuvostoon, kiinteistölautakuntaan ja vaalilautakuntaan. Lisäksi valtuusto valitsi isännöitsijät seurakunnan pyhäköihin.

Valtuuston puheenjohtajaksi vuodeksi 2024 valittiin Jussi Kauhanen Kuopiosta. Varapuheenjohtajiksi valittiin Jarmo Muiniekka Kiuruvedeltä ja Marja Mäkirinta Kuopiosta. Jussi Kauhanen edustaa seurakuntaa hiippakuntaneuvostossa.

Seurakunnanneuvostoon vuosiksi 2024-2027 valittiin uusina jäseninä Hannele Eskelinen, Kirsi Jonninen ja Eulalia Kaivola. Entisistä neuvoston jäsenistä jatkavat Mika Hartikainen, Pertti Hirvonen, Zanna Hyvönen, Mauri Liukkonen ja Hannu Turunen.

Neuvostoon kuuluvat itseoikeutettuina jäseninä kirkkoherra Timo Honkaselkä ja seurakunnan pääpyhäkön Pyhän Nikolaoksen katedraalin uudeksi isännöitsijäksi valittu Simo Ryhänen. Neuvoston puheenjohtajana toimii lain mukaan kirkkoherra. Varapuheenjohtajan neuvosto valitsee keskuudestaan.

Kiinteistölautakuntaan valittiin uutena jäsenenä Jyrki Jetsu. Entisistä jäsenistä jatkavat Viljo Hannonen, Markku Huuskonen, Jari Hynninen ja Jaakko Luhtasela. Kirkkoherra Timo Honkaselkä toimii lautakunnan asiantuntijajäsenenä.

Vaalilautakunnan jäseniksi valittiin Jonna Hautajoki, Terho Levä, Yrjö Minkkinen ja Marielse Pelkonen. Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Uusi seurakunnanvaltuusto piti järjestäytymiskokouksensa lauantaina 27.1.
Uusi seurakunnanvaltuusto piti järjestäytymiskokouksensa lauantaina 27.1. Kuvassa vasemmalta oikealle; Sirpa Nygård, Marja Mäkirinta, Katja Jestoi, Ilona Pelgonen, Aimo Sidoroff, Liisa Alopaeus, Heli Oksanen, Lari Härkönen, Timo Honkaselkä, Esko Nikander, Marjo Palve, Martti Kähkönen, Anneli Lujanen, Jarmo Muiniekka, Irene Rutonen, Eija Joutsen, Anne Lukkarinen, Jussi Kauhanen, Irina Trifonova, Jari Hynninen ja Jarmo Pylkkönen. Kuvasta puuttuu Helena Hänninen.